Helvoirt, 21 maart 2020

Mededelingen door bestuur Harmonie Kunst Adelt Helvoirt

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus graag aandacht voor het volgende.

Inzameling kleding, boeken, platen e.d. en oud ijzer stopgezet
Besloten is dat alle inzamelingen, tot nader bericht, met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Zaterdag 21 maart was de laatste gelegenheid.

Waarom deze maatregel?
Als vereniging vinden wij de gezondheid van onze leden, hun relaties en onze achterban zeer belangrijk. Nog belangrijker dan onze acties voor het inzamelen van kleding e.d. en oud ijzer. Daarom.

Sparen
Wij doen wel graag een beroep op de inwoners van Helvoirt e.o. om overbodige kleding, boeken, platen, cd’s, dvd’s en oud ijzer een tijdje te bewaren. Dan hebben de inzamelaars het straks wel extra druk, maar dat hebben ze er graag voor over.

Bedankt voor de medewerking.
Met muzikale groet,
Bestuur Harmonie Kunst Adelt