Harmonieorkest

Dit is het grootste onderdeel van de vereniging. Hierin maken blazers en slagwerkers gezamenlijk muziek. Er wordt wekelijks gerepeteerd voor concerten, serenades en de deelname aan concoursen. Het Harmonieorkest is elk jaar te horen bij diverse concerten in Helvoirt, zoals het Nieuwjaarsconcert van de concertcyclus Noten op de Noen. Ook zijn er andere plaatselijke uitvoeringen als tijdens Outdoor Helvoirt en neemt het orkest deel aan verschillende andere (regionale) concerten, vaak in samenwerking met andere muziekverenigingen.

Ook bij diverese dorpsactiviteiten ‘op straat’ is men aanwezig, zoals bij de intocht van Sint Nicolaas, de rondwandeling met Koningsdag (koninklijke onderscheidingen), dodenherdenking. En elke eerste zondag in mei vindt het traditionele Dauwtrappen naar de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch plaats.

Repetities
De repetitie van het Harmonieorkest vindt plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.45 uur.
Locatie: De Notenkraker

Muzikale leiding
De muzikale leiding van het Harmonieorkest is op dit moment in handen van Alphons van Stenis.

Alphons van Stenis werd in 1963 in ‘s Hertogenbosch geboren. Hij stamt uit een muzikale familie die zich al jarenlang inspant op het gebied van de blaasmuziek. Op 6-jarige leeftijd is hij begonnen met trompetlessen. Op 16-jarige leeftijd werd Alphons aangenomen aan het Brabants Conservatorium te Tilburg, waar hij in 1986 afstudeerde voor Docerend Musicus Trompet en in 1987 voor de hoofdvakken Uitvoerend Musicus Trompet, Orkestspel Trompet en Harmonie- Fanfare directie.

Alphons studeerde in die periode directie bij onder andere Dhr. Anne de Vries, dhr. J.P. Laro en dhr. J. van Ossenbrugge. In juni 2000 is hij afgestudeerd in de tweede Fase voor het einddiploma HaFa-Directie, het hoogste diploma voor dirigeren; zijn docent voor deze opleiding was dhr. Jan Cober.

Momenteel is Alphons werkzaam op diverse muziekscholen als docent Klein-Koper en heeft hij de leiding over een viertal harmonieorkesten, allen in de hoogste afdeling en over het professioneel ensemble “Fiatti Complesso”. Verder is hij regelmatig gastdirigent bij bekende toporkesten. Ook als arrangeur van grote orkestwerken is Alphons inmiddels doorgebroken. Als uitvoerend musicus is hij nog steeds actief bij diverse ensembles en als solist op trompet.

Alphons van Stenis