Opleiding

Opleiding
De muziekopleiding binnen Kunst Adelt wordt verzorgd door bevoegde muziekdocenten. Tijdens de opleiding tot blazer of slagwerker behalen de leerlingen de diploma’s die nodig zijn om in een van de orkesten mee te mogen spelen. De muzieklessen vinden plaats in repetitiezaal De Notenkraker in Helvoirt.

De lestijden zijn mede afhankelijk van het aantal leerlingen en de indeling. Men verbindt zich als leerling voor tenminste de helft van het cursusjaar of voor het nog resterende deel. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Vakanties lopen gelijk met de schoolvakanties. Verzuim van lessen door ziekte of verhindering van de leerling kan niet worden ingehaald. Leermiddelen, zoals muzieklesboeken komen voor rekening van de leerling. De vereniging verschaft zijn leerlingen een instrument. Voor dit instrument wordt een huurprijs berekend van € 50,- per jaar. Voor het bespelen van het uitgegeven instrument anders dan bij (voor) Kunst Adelt, moet schriftelijk toestemming worden gevraagd aan het bestuur van Kunst Adelt. Gaat het bestuur akkoord en het instrument wordt elders gebruikt dan wordt hiervoor een vergoeding van € 50,- per jaar berekend.

De opleiding wordt verdeeld in fasen, te weten de primaire opleiding (A-B fase) en een vervolgopleiding (C-D fase). In de A-fase (=3 jaar) wordt begonnen met het leren bespelen van een instrument. Hierbij krijgen alle beginnende leerlingen in principe les in een groepje van twee, drie of vier: twee leerlingen krijgen 30 minuten, drie leerlingen krijgen 45 minuten, vier leerlingen krijgen 60 minuten les. In de B-fase en C-fase wordt voornamelijk individueel lesgegeven. Voor de D fase geldt een individuele lestijd van 30 minuten per week.

Elke opleidingsfase wordt met een examen afgesloten. Leerlingen zijn in principe verplicht aan deze examens deel te nemen.

Voor volwassenen bestaat de mogelijkheid van een wekelijkse les van 20 minuten of een tweewekelijkse les van 30 minuten individueel.

Lesgeld
Behoudens hoge uitzondering vindt er geen restitutie van lesgeld plaats bij tussentijdse afmelding en wordt het lesgeld van een half jaar in rekening gebracht.

Jeugdtarieven 2018-2019 (tot 21 jaar)
20 minuten per week € 366,00
30 minuten per week € 549,00
Duoles: 30 minuten per week met z’n tweeën: € 304,00

Volwassen tarieven 2018-2019 (vanaf 21 jaar)
30 minuten per twee weken € 48,40 per uur

Contributie / huur instrument (2017-2018)
junior (tot 18 jaar) € 60,00
senior (vanaf 18 jaar) € 120,00
Harmonie Kunst Adelt zorgt voor het instrument. Hiervoor betaal je € 50,00 per seizoen.

Reparaties
Ieder spelend lid heeft het recht per jaar € 25,- te declareren t.b.v. reparaties aan het eigen instrument.

Restitutie lesgeld
Bij het behalen van het C of het D diploma heeft ieder lid recht op restitutie van € 75,- lesgeld.

Afmelden
Afmelden dient schriftelijk of per mail te gebeuren vòòr 1 juli van het lopende jaar via secretariaat@harmoniekunstadelt.nl. Bij te laat afmelden wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.

Opleidingscoördinatoren
Susan Verstijnen
&
José Vugts
Jorisakkerstraat 21
5268 BH Helvoirt

Wil u contact opnemen? Gebruik dan het contactformulier.