Category Archives: Geen categorie

 • -

Harmonie Kunst Adelt heeft uw stem hard nodig

Category : Geen categorie

Harmonie Kunst Adelt heeft uw stem hard nodig

Ook dit jaar hebben wij ons aangemeld voor de actie van de “Hart voor uw Club”.
Dit is een actie van de Rabobank Hart van Brabant waarin zij verenigingen en stichtingen financieel willen ondersteunen. Kunst Adelt heeft als bestedingsdoel aangegeven: financiële ondersteuning voor verzorging van muzieklessen in Helvoirt.

RCC 2016 logo Hart van Brabant
Tussen 4 en 17 oktober worden de leden van de Rabobank in de gelegenheid gesteld stemmen toe te kennen aan de deelnemende verenigingen/instanties. Er mogen 5 stemmen worden uitgebracht waarvan maximaal 2 op dezelfde deelnemer.

Onze vereniging verzorgt vanaf dit jaar de muzieklessen voor 65 leerlingen uit Helvoirt. Dit deed voorheen de muziekschool, echter deze is helaas failliet. Verder is de subsidiekraan fors naar beneden gedraaid.

De exploitatie van de muzieklessen is niet kostendekkend, er moet veel geld bij vanuit de verenigingskas. Om deze lessen op termijn betaalbaar te houden en de drempel tot aanmelden zo laag mogelijk te houden, probeert Kunst Adelt met allerlei acties en fondsenwervingen inkomsten te vergaren. De actie Hart voor uw Club is een mooie gelegenheid om daar als lid van de Rabobank aan mee te werken. Als u 1 of 2 stemmen wilt uitbrengen op Harmonie Kunst Adelt zijn wij u zeer erkentelijk. Hoe meer stemmen, hoe hoger het uit te keren bedrag.

Bij voorbaat hartelijk dank!
Bestuur Harmonie Kunst Adelt, Helvoirt

Stemmen kan via: www.rabobank.nl/hartvanbrabant

advertentie-oproep-stemmen-a5_verkleind


 • -

Nog meer kinderen mogen komen noten kraken

Category : Geen categorie

Nog meer kinderen mogen komen noten kraken.

Nadat op 13 juni alle kinderen van groep 5 van de Dr. Landmanschool de gehele dag hebben kunnen kennismaken met de mogelijkheden van muziek maken met het project ’We gaan noten kraken in De Notenkraker’, was er op 17 juni een concertje door de opleidingsorkesten van harmonie Kunst Adelt, waaraan de kinderen van groep 5 hebben meegewerkt. Dit alles onder leiding van Alphons van Stenis en met medewerking van diverse docenten. De Notenkraker was goed gevuld met ouders, broertjes zusjes, opa’s en oma’s om dit alles te aanschouwen.

Na het concert was er de mogelijkheid om instrumenten uit te proberen en zich in te schrijven voor een gratis proefles, waarvoor 13 kinderen hebben zich hebben aangemeld.

Het is nog mogelijk om een proefles naar keuze aan te vragen. Men kan kiezen uit trompet, hoorn, saxofoon, klarinet, tuba, dwarsfluit, slagwerk, trombone.

Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom, want muziek maken bij de Helvoirtse harmonie is leuk en leerzaam. Daarom volgen momenteel maar liefst 60 leerlingen een muziekopleiding!

De commissie Opleidingen Kunst Adelt staat klaar om je verder op weg te helpen of te informeren. Neem gerust en vrijblijvend contact op met José Vugts, familievugts@kpnplanet.nl, tel. 0411-642141. Wacht niet te lang want na de zomervakantie begint het nieuwe opleidingsjaar.

Enkele foto’s van de workshops op maandag. Het was gezellig en leerzaam!

2016-06-17 20.44.00

2016-06-17 20.42.18-2

2016-06-17 20.42.18-1

2016-06-17 20.42.17-2

2016-06-17 20.42.17-1

2016-06-17 20.42.16

 


 • -

Rooster Muziekexamens Kunstbalie

Category : Geen categorie

Rooster Muziekexamens Kunstbalie
Locatie:
Ringbaan Oost 8-17, 5013 CA Tilburg

HaFaBra Blazers – Theorie – Niveau A
Tijd: 09.00 – 10.15 uur
Ruimte: Studio 5
Wout van Hooft, Mees Verbeek, Marit Timmermans, Sabine Muskens, Merel van den Hurk, Thijs Aten, Renske Atsma, Pleun du Crocq, Meike van Hattum, Fien van Hooft.

HaFaBra Blazers – Theorie – Niveau B
Tijd: 10.30 – 11.45 uur
Ruimte: Theaterzaal
Jelle Verbeek, Fenne van Iersel, Guus van Gemert, Maartje Frijns, Lotte de Rooij, Michiel Aten, Linda Fitters, Annemijn de Kadt, Guus Schermer, Annemiek van Iersel.

Heel veel succes allemaal!
poppetje_schrijven


 • -

Muziekproject ‘Noten Kraken’

Category : Geen categorie

Kinderen gaan NOTEN KRAKEN in De Notenkraker

Elk jaar maken de kinderen van groep 5 van de Dr. Landmanschool Helvoirt kennis met het muziek maken bij Harmonie Kunst Adelt. Voorheen ging dit via het project Windkracht 6. In overleg met de muziekdocente van de basisschool is gekozen voor een vernieuwde invulling.

Op maandag 13 juni worden alle kinderen van groep 5 uitgenodigd voor het project ’We gaan noten kraken in De Notenkraker’, met als doel kinderen vertrouwd te maken met muziekinstrumenten.
– Voor de middag is er een algemene instructie door Alphons van Stenis.
– Na de middag krijgt ieder kind 2 workshops van echte muziekdocenten, geassisteerd door muzikanten. Er kan worden gekozen uit hoorn, slagwerk, saxofoon, klarinet en dwarsfluit.

Op vrijdag 17 juni gaan de kinderen meewerken aan een concertje samen met een van de opleidingsorkesten van Kunst Adelt.

De organisatie is in handen van de commissie opleidingen Kunst Adelt: Susan Verstijnen en José Vugts.

Muziek maken bij Harmonie Kunst Adelt is leuk. Daarom volgen momenteel maar liefst 60 leerlingen een muziekopleiding!


 • 0

Serenade gouden bruidspaar

Category : Geen categorie

Onlangs bracht de harmonie een serenade ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijksfeest. Het gaat om een echtpaar dat onze vereniging al vele jaren een warm hart toedraagt door ‘Vriend van Kunst Adelt’ te zijn. Wij vonden het erg mooi hen te verrassen met een muzikale felicitatie.

Zie ook: http://helvoirt.net/liefde-op-het-eerste-gezicht-bij-molenaarszoon-udenhout-en-boerendochter-helvoirt/

IMG-20160222-WA0000 IMG-20160222-WA0001


 • 0

Totale leegverkoop Dr. Landmanschool

Category : Geen categorie

Beste lezers,

Na de herfstvakantie is de Dr. Landmanschool verhuisd naar het multifunctionele HelvoirThuis. Dit betekent dat de oude school ontruimd moet worden. Onlangs hield de school een verkoop van allerlei overbodige spullen. Er is toen aardig verkocht, maar het is onvoorstelbaar wat er nu nog is. Niet alle spullen zijn in de eerste verkoopronde aangeboden. Harmonie Kunst Adelt heeft toestemming gekregen om alles wat er nu nog aanwezig is te verkopen, de opbrengst gaat naar de harmonie. Het is daarom beslist de moeite waard om op zaterdag 19 december tussen 10.00 en 14.00 uur (nogmaals) een bezoekje te brengen. Lessenaartjes met bijpassende stoeltjes, boeken, spellen, tafel(tjes), lichtbakken, klimhuizen (indien nog niet verkocht via Marktplaats), kasten, enz., kortom teveel om op te noemen. Indien er iets gedemonteerd moet worden dient men dat zelf te doen, zo ook het vervoer.

Alles gaat voor bodemprijzen de deur uit. Op = Op en Weg = Pech.
Toegang gratis.

School2

school5


 • 0

Pieten op bezoek!

Category : Geen categorie

Pieten op bezoek tijdens de repetitie!

IMG_7945

IMG_7941

IMG_7942


 • 0

Stemmers bedankt!

Category : Geen categorie

Stemmers bedankt!

Op vrijdagavond 13 november j.l. reikte Rabobank Hart van Brabant de bedragen van de actie “Hart voor uw Club” uit. Harmonie Kunst Adelt ontving maar liefst 194 stemmen, en daarmee een mooi bedrag. De opbrengst zal ten goede komen aan de financiële ondersteuning van verzorging muzieklessen in Helvoirt.

Het bestuur van Kunst Adelt is de stemmers erg dankbaar voor hun steun!

 

RABO-Hart-voor-uw-Club

 


 • 0

Subsidie voor muziekonderwijs in de Gemeente Haaren

Category : Geen categorie

Beste leden, vrienden en andere belangstellenden,

Zoals jullie weten hebben wij de afgelopen jaren de muzieklessen voor onze jeugdleden via de regionale muziekschool MIK georganiseerd. Omdat de meeste gemeenten in de regio een vaste jaarlijkse subsidie aan MIK gaven, waren de lessen nog redelijk betaalbaar. De ouders betaalden een deel en de vereniging nam een deel voor haar rekening.

Deze situatie is sterk veranderd omdat de gemeenten de subsidie aan MIK hebben stopgezet en MIK failliet ging. In omliggende dorpen zijn in samenwerking met of vanuit de gemeente initiatieven ontstaan om met de muziekverenigingen nieuwe mogelijkheden op te zetten om een alternatief voor het muziekonderwijs te ontplooien. Deze worden ook financieel ondersteund door de gemeenten, zie o.a. gemeente Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught. Binnen de gemeente Haaren is hiervan  vooralsnog geen sprake helaas.

Op dit moment hebben wij in Helvoirt (Harmonie Kunst Adelt), Haaren (Harmonie St. Gregorius) en Esch (Fanfare St. Willibrordus) de lessen opgezet via (ZZP)-contracten met docenten. Omdat de gemeente Haaren geen subsidie meer geeft, stijgen de kosten voor de ouders en de verenigingen. We kunnen deze situatie nog wel tijdelijk opvangen uit onze reserves en door de inzet van vrijwilligers, maar dit kan niet blijven duren.

Daarom hebben wij gezamenlijk aan de gemeente gevraagd om met ons mee te denken over een nieuwe, toekomstbestendige oplossing voor het muziekonderwijs in Haaren. Met alle raadsfracties zijn de afgelopen maand hierover gesprekken gevoerd. Ook met wethouder Johan van den Brand. De afspraak is gemaakt dat de drie verenigingen samen met de gemeente gaat uitzoeken hoe we in Haaren tot een oplossing kunnen komen. We nemen daarin de voorbeelden uit de omliggende gemeenten mee en willen ook andere alternatieven tegen het licht houden. Op dit moment is nog niet te zeggen welke oplossingsrichting zal worden gekozen.

Onze grootste zorg is natuurlijk het behoud van muziekonderwijs voor onze jeugdleden (maar ook voor oudere leden natuurlijk). Het mag duidelijk zijn dat de continuïteit van de verenigingen en het muziekonderwijs in Haaren in zijn algemeenheid hiermee gediend zijn.

Wij houden jullie op de hoogte van de vervolgstappen.
Heeft u suggesties, voorstellen of ideeën? Het bestuur staat ervoor open!

Groeten, het bestuur van Harmonie Kunst Adelt.


 • 0

Rabobank “Hart voor uw Club”

Category : Geen categorie

Stem op uw harmonie!

Harmonie Kunst Adelt heeft zich aangemeld voor de actie “Hart voor uw Club” van de Rabobank Hart van Brabant. Het is een financiële ondersteuning aan verenigingen en stichtingen. We hebben als bestedingsdoel aangegeven: Financiële ondersteuning van verzorging muzieklessen in Helvoirt.

RABO-Hart-voor-uw-Club

Tussen 15 en 28 oktober worden de leden van de Rabobank in de gelegenheid gesteld stemmen toe te kennen aan acties die zij goed, nuttig, noodzakelijk vinden voor hun gemeenschap.

Onze muziekvereniging verzorgt vanaf dit jaar de muzieklessen voor 65 leerlingen uit Helvoirt. Dit deed voorheen de muziekschool, echter deze is helaas failliet. Verder is fors aan de subsidiekraan gedraaid. Voor Kunst Adelt in de verkeerde richting, namelijk fors naar beneden. De exploitatie van de muzieklessen is niet kostendekkend, er moet veel geld bij vanuit de verenigingskas. Om deze lessen ook op termijn voor iedereen nog een beetje betaalbaar te maken zijn wij als vereniging altijd druk bezig om fondsen te werven, wat natuurlijk niet eenvoudig is.

Indien u ook vindt dat lesgeven aan jonge muzikanten financiële ondersteuning verdient en u lid bent van de Rabobank dan heeft u invloed op de besteding van het bedrag dat de Rabobank beschikbaar stelt.

Wij zouden het heel fijn vinden indien u stemmen uitbrengt op dit bestedingsdoel van Harmonie Kunst Adelt.

Alvast hartelijk bedankt!
Bestuur Kunst Adelt.


Komende activiteiten

 • zo
  30
  Jun
  2019

  Zomerconcert + Seizoensafsluiting

  14.00 uur
 • wo
  03
  Jul
  2019

  Vakantieconcert met Vught (Opstaporkest)

  19.00 uurRozenoord, Vught
 • do
  22
  Aug
  2019

  1e repetitie van het seizoen (harmonieorkest)

  19.30 - 21.30 uurNotenkraker
 • zo
  08
  Sep
  2019

  extra repetitie (koper)

  10.30 uur - 12.00 uurNotenkraker
 • zo
  15
  Sep
  2019

  extra repetitie (hout)

  10.30 uur - 12.00 uurNotenkraker